Käyttöehdot

Yksinyrittajatuki.fi-verkkopalvelusta vastaa JJ-Net Group Oy (y-tunnus 1835499-0).

Yksinyrittajatuki.fi on ilmainen palvelu niin kunnille kuin sitä käyttäville yrittäjille. Tässä verkkopalvelussa kerättävät tiedot välitetään kotikuntasi viranhaltijalle, joka tekee tässä verkkopalvelussa ilmoitettujen tietoja hyödyntäen päätöksen yrityksen tuesta. Kerätyt tiedot tallennetaan kokonaisuudessaan hakemusten yhteenvedon toimittamista varten yrittäjän kotikunnan käyttöön. Huom! Tietojen lisäksi myös käyttäjän IP-osoite välitetään kunnalle, mahdollisten väärinkäytösten minimoimiseksi. Tietoja ei käytetä muutoin mihinkään muuhun kuin tukihakemuksen kannalta olennaiseen tietojen siirtoon yrittäjän ja kunnan välillä. Kaikki palvelun tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia ja JJ-Net Group Oy sitoutuu säilyttämään palvelun tiedot luottamuksellisina. Hakuajan umpeuduttua tiedot verkkopalvelusta tuhotaan kokonaisuudessaan.

Haluamme omalta osaltamme osallistua suomalaisten yritysten selviytymiseen koronaviruksen aiheuttamista taloushaasteista.